Terug naar de vorige pagina

Wie zijn wij

Invalid URL for PDF Viewer

Klik op de foto’s of het logo van LinkedIn voor meer informatie over ons.

In het onderzoeksveld van ACRRES draag ik graag bij aan de volgende onderwerpen: het uitwerken van haalbare businesscases, het interactief vormgeven van het proces van innovatie en het verkennen van maatschappelijke vraagstukken rond biobased economy. Naast mijn rol als teamleider van ACRRES heb ik nog twee andere onderzoeksgroepen van PPO onder mijn hoede; Economie & Management en Stad-Land Relaties.

Herman Schoorlemmer

Vanaf het begin van ACRRES heb ik me op diverse manieren ingezet om van ACRRES een succes te maken: als projectleider en als projectontwikkelaar. Ik heb ACRRES zien groeien van een pioniersorganisatie naar een onderzoeksteam dat zeer gemotiveerd in samenwerking met diverse bedrijven innovaties in de biobased economy en de circulaire economie oppakt. Ik houd me voornamelijk bezig met kleinschalige bioraffinage en de mogelijkheden die dit heeft om landbouw op een profijtelijke wijze te koppelen aan de chemie, de materialensector en de energiesector. En het mooie is dat duurzaamheid hiermee in belangrijke mate gediend wordt.

Chris de Visser

Als senior projectleider bij ACRRES zet ik me in voor de initiatie van nieuwe projecten en de verdere invulling daarvan samen met anderen op het brede terrein van innovatie in de duurzame energie, de productie van groene grondstoffen en het sluiten van kringlopen. Speciale aandacht daarbij hebben:
• Co-innovatie met bedrijven,
• Verwaarding van reststromen door alternatieve teelten van algen, waterplanten en insecten.
Daarnaast ben ik expert in de landbouwcommissie van de COGEM (advies orgaan genetische modificatie) en zet ik mijn landbouwkundige expertise in op gebied van gewasbescherming inclusief onkruidbeheersing en duurzame teelt mais en bodem.

Rommy van de Weide

Na mijn opleiding plantenbiotechnologie heb ik me gericht op diverse procestechnologische vraagstukken die komen kijken bij de productie van micro-organismen en de scheiding van deze organismen en hun producten. Bij ACRRES houd ik me bezig met:
• Grondstoffen voor bioplastics
• Verwaarding van reststromen d.m.v. aquatische teelt
• Kleinschalige fermentatie en bioraffinage

Sander Huurman

Sinds twee jaar werk ik als wetenschappelijk onderzoeker bij ACRRES. Ik houd me op dit moment vooral bezig met de teelt van microalgen. Dit betreft zowel de optimalisering van de algenproductie op onze testlocatie in Lelystad als de mogelijkheden om afvalwater te zuiveren met algen. Andere onderwerpen waaraan ik werk zijn duurzaamheidsstudies en sluiten van kringlopen. Zo ben ik betrokken bij een project waarin de fosforbalans van Nederland in kaart wordt gebracht. Ik heb een agronomische achtergrond en voor mijn ACRRES-tijd heb ik veel expertise opgebouwd op gebied van bodem en bemesting van akker- en tuinbouwgewassen.

Wim van Dijk

Ik ben thuis in de technologie, zowel in de bio- als in de procestechnologie. Zo heb ik gewerkt op het gebied van ontsluiting van biomassa, fermentatie, Down Stream Processing, enzymatische en thermochemische omzetting van biomassa, fosfaatrecycling, en nog veel meer. Mijn expertise ligt op de verbinding van deze onderwerpen via bioraffinage en duurzame processing.
Voorbeelden van projecten waaraan ik werk of heb gewerkt als projectleider of onderzoeker:
• Extractie van steviolglycosiden uit Stevia
• Hydrolyse van lignocellulose
• Eiwitwinning uit groenblad
• CNG uit biogas dmv membraanfiltratie
• Productie van bioplastic PHA uit reststromen
• Direct processing van suikerbieten tot bouwstenen voor de chemie

Maarten Kootstra

Sinds 2010 werkzaam vanuit Wageningen Livestock Research bij Acrres als biogascoördinator. Taken de ik uitvoer zijn: de vergister van Acrres draaiende houden, zorgen voor de voeding/rantsoen van de vergister (minimaal 50% rundveemest aangevuld met co-producten). Daarnaast de dagelijkse controle en aansturing met daarbij het uitvoeren van het onderzoek met de vergister (testen co-producten).

Durk Durksz

Ik ben werkzaam bij ACRRES op het vlak van markt, (bedrijfs)economie en duurzaamheid (LCA, LCC, sLCA). In de co-innovatieprojecten ACRRES kan ik er in bijdragen dat alle duurzaamheidsaspecten worden beoordeeld, dus zowel qua milieu, economie als maatschappelijk. Naast mijn werk bij ACRRES ben ik actief als vrijwilliger zowel bij de Pioniers van de Toekomst, als bij de Energie Pioniers Noordoostpolder. De Pioniers van de Toekomst is een vrijwilligers initiatief om duurzaam handelen te stimuleren. De Energie Pioniers is een energiecoöperatie voor de Noordoostpolder en omstreken.

Marcel van der Voort

Mijn rol is het verder ontwikkelen en het technisch beheren van de bioethanol, algenkas en installaties. Met de inzet van mijn brede installatie en proces kennis denk ik mee bij het ontwikkelen, aanpassen en realiseren van de proefinstallaties en faciliteiten voor het efficiënter benutten van groene grondstoffen.
Ik ben aanspreekpunt voor het techniek technisch beheer van de installaties:
• Bio-ethanol productie faciliteit
• Warmte Kracht Koppeling
• CO2 doseer installaties
• Algenkas installaties
• 6 onderzoekvijvers en WKO systeem

Sjaak van Brugge

Met 18 jaar werkervaring ben ik een zeer ervaren projectleider in een breed scala van onderwerpen, een echte allrounder. Een kern hierin is de ontwikkeling van projecten over duurzame energie technologieën. De laatste jaren ligt de focus op de specialisatie windenergie en smart-grid toepassingen. Ik ben actief met de zeer complexe opschaling van windturbines in Flevoland en de ontwikkeling van projecten op het gebied van de intelligente elektriciteitsnetwerken van de toekomst, de zogenaamde smart grids. Daarnaast ben ik beheerder van de drie windparken en testlocatie van Wageningen UR. Ik ben innovator. De combinatie van resultaatgericht en creativiteit zorgen ervoor dat ik altijd probeer nieuwe mogelijkheden te ontdekken.

Andrea Terbijhe

Sinds 1991 werk ik bij het Praktijkonderzoek Plant en Omgeving, waarvan de laatste jaren als management assistent bij het ACRRES team. U kunt bij mij onder andere terecht voor informatie omtrent rondleidingen/excursies bij onze pilotsite aan de Runderweg, de ACRRES-nieuwsbrief, website, evenementen en rapporten van ACRRES.

Margherita Leoni

Mijn achtergrond is agrarische bedrijfskunde en ik heb een aantal jaar ervaring in het bedrijfsleven. Vanaf 1999 heb ik bij Praktijkonderzoek Plant en Omgeving aan een breed scala boeiende onderzoeksprojecten meegewerkt, vooral op het gebied van economie, duurzaamheid en gewasbescherming. Mijn streven is om praktisch, helder en onafhankelijk kansen en haalbaarheid van nieuwe ontwikkelingen en innovaties in beeld te brengen en deskundig advies te geven. Vanaf 2011 ben ik in die rol ook bij diverse ACRRES projecten betrokken zoals de Zonneweide, economische aspecten van algenkweek en de verwaarding van algen tot energiedragers en diervoeders.

Joanneke Spruijt

Na mijn studie Biologie in Groningen ben ik in Wageningen bij de vakgroep Milieutechnologie gepromoveerd op het afbreken van rioolslib door zoetwaterwormen. Ik heb 9 jaar bij watertechnologie-instituut Wetsus gewerkt in Leeuwarden aan het verder naar de praktijk brengen van dit onderwerp, waarvan de laatste jaren in een meer biobased context. Naast het afbreken van organisch afval kunnen ongewervelde beestjes zoals wormen en insecten namelijk (daarna) ook dienen als diervoeder (bijv. voor kweekvis) om minder duurzame grondstoffen te vervangen. Met mijn startup Tailtec heb ik me verder in de markt verdiept voor deze technologie. Bij Acrres, terug bij Wageningen UR, werk ik als onderzoeker/procestechnoloog aan verschillende projecten die gerelateerd zijn aan de verwaarding van laagwaardige biomassa voor hoogwaardige toepassingen. Dit zijn o.a. projecten op het gebied van algen en andere aquatische biomassa, biopolymeren en de kweek van ongewervelde beestjes op reststromen.

Hellen Elissen