Wat doen wij

ACRRES is een samenwerkingsverband tussen de Lelystadse kennisinstellingen Praktijkonderzoek Plant & Omgeving en Animal Sciences Group, beiden onderdeel van Wageningen University & Research. Zowel de provincie Flevoland als de gemeente Lelystad ondersteunen het initiatief.

Voor bedrijven en instellingen met belangstelling voor cleantech technology, biobased economy, duurzame energie en groene grondstoffen is ACRRES interessant als inspiratiebron en ontmoetingscentrum.

ACRRES voert momenteel projecten uit op het gebied van duurzame energie (op basis van zon, wind en biomassa)  en onderzoekt de mogelijke toepassingen van groene grondstoffen en kringlopen.

Dit doen we door:

  • Experimenteren

Samen met (nieuwe) partners voeren we toepassingsgericht onderzoek uit om prototypes te ontwikkelen ter verbetering van kosteneffectieve manieren van duurzame energieproductie en gebruik van biomassa.

  • Testen

We bieden bedrijven ruimte als testlocatie voor hun prototypes (processen, machines, apparaten).

  • Demonstreren

Op het eigen terrein in Lelystad zijn volop mogelijkheden voor het uitvoeren van demonstraties om huidige en toekomstige mogelijkheden van duurzame energie en groene grondstoffen voor het voetlicht te brengen.

  • Leren

Door concentratie van activiteiten biedt ACRRES een uitstekende leeromgeving (stages, opdrachten) en informatiepunt voor (groepen) studenten.

Wij staan open voor samenwerkingsverbanden – met bedrijven, belangenorganisaties, overheden en onderwijs – en nieuwe ideeën om de duurzaamheid van alternatieve energievormen naar een hoger plan te tillen en daarmee milieu-innovaties te realiseren.

Voor bedrijven betekent samenwerking met ACRRES een gunstig innovatie klimaat en de beschikbaarheid over een breed scala aan faciliteiten, waardoor productiemethoden versnelt winstgevender en duurzamer gemaakt kunnen worden.