Terug naar de vorige pagina

Testlocatie Lelystad Windenergie

Invalid URL for PDF Viewer

Dit project betreft de plaatsing en het testen van (niet gecertificeerde) testturbines van 2 – 3 MW in combinatie met Ecofys en Enercon. De nieuwe generatie windturbines met een tiphoogte tot 200 meter staan op de testsite. Naast certificering en onderzoek naar nieuwe materialen vindt er ook onderzoek plaats na inpassing van duurzame energie in het netwerk. Voor meer informatie, lees de folder .

Aanvullend vindt ook onderzoek plaats naar meetapparatuur zoals LiDAR  en soDAR meters.

Voor meer informatie of vragen, bel Andrea Terbijhe, tel.: 06-20404764 of mail naar: andrea.terbijhe@wur.nl.