Terug naar de vorige pagina

Verslag Symposium 6 december

Invalid URL for PDF Viewer

_wav0272_resize_wav0286_resize

 

 

 

 

 

Verslag ACRRES symposium 6 december 2016 ‘Slim opschalen voor een 100% duurzame energievoorziening; te beginnen in Flevoland’

ACRRES organiseerde 6 december een symposium over de innovaties en oplossingen die noodzakelijk zijn om tot een 100 % duurzame energievoorziening te komen. Meer dan 60 deelnemers uit bedrijfsleven, onderzoek en overheid werden geïnspireerd met presentaties over ontwikkelingen in beleid en kansen in techniek. Voorafgaand aan de presentaties had men de gelegenheid om een Enercon test windturbine te bezoeken op de testsite van ACRRES.

De provincie Flevoland heeft als doelstelling om energieneutraal te zijn in 2020 en de huidige 600 windturbines naar minder, maar hogere windturbines met meer capaciteit op te schalen. Technisch is 100 % duurzaam mogelijk, maar er zijn sociale, wettelijke en financiële barrières te overwinnen. De unieke situatie in Flevoland biedt derhalve een ideale kans om mogelijke oplossingen te verkennen en te testen. ACRRES fungeert hierbij als test- en ontwikkelcentrum voor duurzame energieoplossingen.

Tijdens het symposium onder leiding van de dagvoorzitter Andries Greiner, tevens voorzitter Advisory Board ACRRES, bleek dat een 100 % elektrische duurzame energievoorziening nu al mogelijk is in Flevoland. Het is zelfs haalbaar om naast 100% elektrisch ook 80% van de totale energievoorziening in Flevoland duurzaam te maken. Aldus Dr. Jann Binder, onderzoeker bij het Duitse onderzoeksinstituut ZSW. Hij heeft berekend dat de totale kosten voor de energievoorziening – investeren in besparing, duurzame energieproductie en de bestedingen aan fossiele brandstof- vanaf 2035 lager zullen zijn dan nu. De energietransitie moet in de regio opgepakt worden, zo benadrukte Vera Pieterman van het Ministerie van Economische Zaken. Ditzelfde ministerie maakte recent bekend dat ze het gebruik van gas in woningen wil verminderen. Dat betekent automatisch dat andere duurzame energiebronnen steeds belangrijker worden. Elektriciteit is de beste vervanger van fossiele grondstoffen en dus de meest voor de hand liggende investering voor de toekomst. Een grote capaciteit aan windturbines en zonnepanelen is hiervoor essentieel. De wethouder van Lelystad Jop Fackeldey ziet naast verduurzaming ook zeker het belang van de kansen die dit biedt voor lokaal bedrijfsleven en de werkgelegenheid.

De provincie Flevoland heeft met haar grote productie van duurzame energie een unieke positie in Nederland. Innovatie door samenwerking binnen de energieketen in de regio is mogelijk, zo zegt Andrea Terbijhe, onderzoeker bij ACRRES. Zij roept bedrijfsleven, overheden, waterschappen en netbeheerders op om gezamenlijk de kennis te delen en nieuwe verdienmodellen te ontwikkelen voor de energieketen. Bram van Noort, Country Manager van Enercon gaf aan dat ook opslag van duurzame energie niet direct meer een belemmering hoeft te zijn, door de ontwikkeling van windmolens die zelf opstarten in het geval van een black out.

Ook Evert Raaijen, Business Development Manager bij Alfen, kwam met oplossingen voor het opslaan van duurzame energie. Alfen heeft een batterij ontwikkeld die in combinatie met een windpark het netwerk kan versterken. Een grote capaciteit aan zonne- en windenergie is noodzakelijk, omdat opslag van elektriciteit duurder is dan meer zonne- en windenergie vermogen neerzetten. Daarmee wordt behalve de duurzaamheidsdoelstelling ook een toename van de werkgelegenheid gerealiseerd. Peter van der Sluijs, Strategist Corporate Strategy bij Alliander rekent desgevraagd voor dat 100% duurzame energie zeker kan. De algehele conclusie van de dag is dat een 100% duurzame energievoorziening voor de provincie Flevoland gerealiseerd kan worden door een slimme mix van duurzame energiebronnen en samenwerking tussen bedrijven en kennisorganisaties. De presentaties zijn te downloaden via de volgende links:

De sprekers (met indien beschikbaar links naar hun presentaties) waren:

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Andrea Terbijhe: 06-20404764 of andrea.terbijhe@wur.nl.