Terug naar de vorige pagina

Smart Grid in Balans

Invalid URL for PDF Viewer

Het huidige elektriciteitsnetwerk krijgt in de toekomst waarschijnlijk moeite om de grote hoeveelheden duurzame energie en het piekgebruik door elektrische auto’s op te vangen. Hoe kun je de productie van en de vraag naar duurzame energie beter op elkaar afstemmen en reguleren? En hoe kun je nieuwe technologieën, zoals ICT,  inzetten om het elektriciteitsnet slimmer te beheren en toch te voorzien in de energiebehoefte?

Deze vragen worden beantwoord in het project Smart Grid in Balans. Smart Grid in Balans realiseert een koppeling tussen het aanbod van decentrale duurzame energiebronnen en de vraag naar duurzame energie van elektrisch vervoer. Hierdoor zouden kosten van netverzwaring en balancering in het elektriciteitsnetwerk voorkomen kunnen worden. Een profijtelijke basis ontstaat door enerzijds kostenbesparingen te realiseren en anderzijds producten en diensten in de markt te zetten die winst genereren. Een van de producten is een Energie Informatie Systeem voor berijders van electric vehicles (EV’s), dat aangeeft met welke duurzame energiebron de batterij in de EV wordt geladen.

Voor de elektriciteitsopwekking wordt gebruik gemaakt van de zonnepanelen, de windmolenparken en de biovergister van ACRRES in Lelystad. Ook zijn er laadpalen geplaatst in Lelystad. Tevens doen circa 15 huishoudens en 5 bedrijven mee als prosumer in de proefomgeving. Circa 20 EV’s en een slimme oplaadinfrastructuur worden ingezet aan de gebruikende kant. Hierop wordt vraagsturing toegepast. De balancering vindt plaats in het Smart Grid Balans Systeem (SGBS). Het bestaande Charge Service en Operations Platform (CSOP) wordt uitgebouwd om de EV rijder via web en App te informeren over het type duurzame energie dat de EV laadt, alsmede verbruik, kosten, state of charge van de batterij en CO2 besparing.

Naast de ontwikkeling van de producten en diensten wordt gedurende het project onderzoek gedaan onder prosumers en berijders, met het accent op de gevolgen van het gedrag door het vergrootte inzicht in de toegepaste energiebron en de daarmee navenante verhoogde invloed op de keuze van de energiebron.

De deelnemende partners zijn EV service & infra-aanbieder GreenFlux, netwerkbeheerder Enexis, autofabrikant Renault, ACRRES, Wageningen UR, laadpuntleverancier Alfen, de adviesbureaus Oranjewoud en Accenture, telematica bedrijf Sycada.Green en ICT automatisering. Het project loopt tot eind 2016.

Bel voor meer informatie Andrea Terbijhe, tel.: 0320-291532 of mail naar: andrea.terbijhe@wur.acrres.nl