Terug naar de vorige pagina

PUFA-chain

Invalid URL for PDF Viewer

Dit Poly Unsaturated Fatty Acids-project is een EU-project en gaat over het produceren van meervoudig onverzadigde vetzuren uit algen. Onderzocht wordt of de productie van pufa’s met micro-algen een goed alternatief is voor de productie en vermarkting van visolie. ACRRES werkt in dit project samen met partner organisaties uit Duitsland, Oostenrijk en Portugal. ACRRES werkt in een werkpakket gericht op economisch perspectief en sociaal-maatschappelijke inbedding van grootschalige algenproductie, bijvoorbeeld via verkenning van maatschappelijke acceptatie en uitvoering van LCA’s (levenscyclusanalyses). Vernieuwend ACRRES is dat we de LCA methodiek verbreden: naast de gebruikelijke Life Cycle Analysis (LCA, energie/CO2) doen we ook een Life Cycle Costing (LCC, integrale kostprijs), social Life Cycle analysis (sLCA, maatschappelijke duurzaamheid). In het betreffende werkpakket wordt een integrale duurzaamheidsbeoordeling gedaan op basis van deze drie analyses. Daarnaast werkt ACRRES aan een SWOT analyse en een macro-economische verkenning (markt).

Meer over PUFA-chain kunt u lezen op: www.pufachain.eu.

Voor meer informatie neem contact op met Pieter de Wolf, tel.: 0320-291215.