Terug naar de vorige pagina

PPS kleinschalige bioraffinage

Invalid URL for PDF Viewer

Binnen dit project worden diverse bioraffinage businesscases ontwikkeld. Hierbij worden de specifieke voordelen van de kleine schaalomvang geïdentificeerd om het vervolgens breder te kunnen benutten. Het project besteedt aandacht aan groen blad raffinage (biet, stevia), productie van PHA’s (grondstoffen voor plastic vervangers), maïsraffinage, suikerbietraffinage op kleine schaal, biogasproductie en grondstofscreening. Tevens is voor een buitenlandse business case van één van de bedrijfslevenpartijen een levenscyclus analyse (LCA) uitgevoerd. ACRRES werkt met 25 bedrijfsleven partijen samen in dit PPS project.

Voor meer informatie neem contact op met Chris de Visser, tel.: 0320-291692.