Terug naar de vorige pagina

Opslag windenergie in kou of warmte

Invalid URL for PDF Viewer

De Lelystadse voedingsmiddelenbedrijven MARFO en McCain willen weten of het interessant is om de windenergie van Wageningen UR direct te koppelen aan de productie van respectievelijk diepvriesmaaltijden en friet. ACRRES voert samen met Sparkling projects een haalbaarheidsstudie uit waaruit blijkt of directe koppeling met windenergie interessant is. Daarnaast wordt onderzocht of de opvang van pieken in windenergie (via de onbalans markt) bij MARFO in warmte- of koudeopslag haalbaar is. Hiermee werkt ACRRES aan smart grids, de elektriciteitsvoorziening van de toekomst. Dit project loopt tot de zomer 2016.

Voor meer informatie of vragen, bel Andrea Terbijhe, tel.: 06-20404764 of mail naar: andrea.terbijhe@wur.nl.