Terug naar de vorige pagina

NetWORK

Invalid URL for PDF Viewer

Innovatief NetWORK onderzoekt regionale energiesysteem om wind- en zon-energie door middel van opslag efficiënter in het energienetwerk in te passen. Komend decennium zal een zeer groot vermogen aan windenergie gerealiseerd worden in Flevoland. Ook de zonne-energie kent een stevige groei. De inpassing van deze onvoorspelbare energiebronnen stellen grote eisen aan het elektriciteitsnetwerk. De traditionele oplossing van netverzwaring brengt veel kosten met zich mee voor de BV Nederland. Met innovatieve regionale systeemintegratie kunnen deze kosten voorkomen worden. In het project Regionale systeemintegratie duurzame (wind)energie (NetWORK) wordt gekeken wat de mogelijkheden zijn om een regionaal systeem te maken van wind, zon en energieopslag (accu). Op deze manier worden kosten voorkomen en zo de inpassing van duurzame energie verder gestimuleerd.

De doelstelling van het project is tweeledig. Het eerste is de vraag of het haalbaar is om een grootschalige microgrid te maken met wind (4MW), zonpv (2-3.6 MW) en energieopslag (accu van ca. 1 MW). Dan kan je verder werken aan oplossingen voor de problemen die ontstaan bij de netinpassing van duurzame (wind)energie projecten. Deze opstelling is ook de basis is voor het testen van  toekomstige innovaties zoals waterstof en Power-to-Gas. Ten tweede komt er een quickscan waarmee kan worden nagegaan of er behoefte en draagvlak is voor een NetWORKcentrum voor systeeminpassing duurzame (wind) energie (NetWORK).

Hiervoor worden twee activiteiten uitgevoerd. Een haalbaarheidsstudie, bestaande uit een technische, economische en procesmatige analyse. Daarnaast vindt een quickscan plaats via interviews met stakeholders om de kansrijkheid van het netwerkcentrum te verkennen.

De partners van ACRRES in dit project zijn Alfen, AZES Enercon,  Liander, en Sparkling projects. Het project loopt tot augustus 2016.

Voor meer informatie of vragen, bel Andrea Terbijhe, tel.: 06-20404764 of mail naar: andrea.terbijhe@wur.nl.