Terug naar de vorige pagina

Groen gas keten

Invalid URL for PDF Viewer

Groen gas is een schone en duurzame brandstof. Binnen de groen gas keten wordt biomassa (zoals mest, GFT, energiegewassen, bermgras of rioolslib) omgezet naar biogas, waarna dit biogas wordt gezuiverd (opgewaardeerd) tot hoogwaardig methaangas. Dit methaan kan gecomprimeerd worden tot Compressed Natural Gas (CNG) of worden vervloeid tot bio-Liquified Natural Gas (bio-LNG).

Wat doen wij?
In nauw overleg en in samenwerking met bedrijven werkt ACRRES aan verbeteringen in de groen gas keten. Verbeteringen die de groen gas keten rendabeler en aantrekkelijker maakt zodat deze duurzame energiebron uiteindelijk een grotere bijdrage kan leveren aan de nationale ambitie voor opwekking van hernieuwbare energie. We doen dit op basis van technologische innovaties van de betrokken bedrijven.

Voorbeelden
Op het terrein van ACRRES staat onder andere een demo installatie die biogas opwaardeert tot hoogwaardig groen gas: Compressed Natural Gas (CNG) met 96% zuiver methaan. Deze installatie is ontwikkeld door Dirkse Milieu Technologie (DMT). Wij werken met dit bedrijf samen bij het ontwikkelen van toepassingen van dit product. Eén daarvan betreft het maken van bio-Liquified Natural Gas (bio-LNG) op basis van het opgezuiverde gas. Het bedrijf Osomo heeft een technologie ontwikkeld om dit mogelijk te maken en test dit op onze locatie.

Samenwerking
De combinatie van de vakspecialistische kennis van onze gedreven en slagvaardige praktijkonderzoekers en de ca. 1200 hectare test- en demonstratieruimte op het terrein in Lelystad maakt ACRRES bijzonder geschikt als partner in innovaties in de groen gas keten.

Interesse?
Bent u geïnteresseerd om met ons de ontwikkeling van uw technologie verder te brengen? En wilt u uw technologie testen onder praktijkomstandigheden? Bespreek de mogelijkheden met Chris de Visser, tel.: 0320-291692.