Terug naar de vorige pagina

Faciliteiten

Invalid URL for PDF Viewer

Co-vergistingsinstallatie
De basisfaciliteit is de co-vergistingsinstallatie met een huidige productie van 1000-1200 M³ biogas per dag. De capaciteit ligt een factor 2 hoger. De co-vergistingsinstallatie wordt gevoerd met 50% mest en 50% co-vergistingsmaterialen. De voerinstallatie beschikt over mogelijkheden om onderzoek uit te voeren met alternatieve co-vergistingsproducten. Het geproduceerde biogas wordt door de Warmte Kracht Koppeling (WKK) installatie omgezet in elektriciteit productie, CO2, laag- en hoogwaardige warmte.

Installatiemodule groen gas
De installatiemodule groengas wordt het biogas opgewaardeerd tot hoogwaardig groen gas: Compressed Natural Gas (CNG) met 99% zuiver methaan. Het groengas kan weer als input dienen voor nieuw te ontwikkelen toepassingen op het gebied van het verwaarden van groen gas of het inzetten bij de opslag van windenergie.

Installatiemodule bio ethanol
Met de installatiemodule Bio-ethanol beschikken we over een testfaciliteit waarbij we vanaf het fermentatieproces tot het distilleren van ethanol onderzoek kunnen faciliteren. Door de modulaire opbouw van deze installaties beschikken we over de mogelijkheid om in elke stap van het bioraffinage proces vernieuwde technologieën in te passen en hier in de praktijk testen mee uit te voeren. De benodigde elektriciteit en warmte voor de bio-ethanol installatie betrekken we vanuit de WKK installatie.

Kassen
Met de module kassen beschikken we over ca 2300 m2 kasruimte. In de kas zijn de algenteelt faciliteiten ondergebracht. De benodigde elektriciteit, warmte energie en CO2 ten behoeve van de algenteelt betrekken we vanuit de WKK installatie. We beschikken over verschillende bassins waarin de algen gekweekt worden en vervolgens in twee grote vijver uitgezet worden. Er zijn twee identieke vijvers beschikbaar waarvan er één in de kas is ondergebracht en de andere ligt buiten de kas. Hierbij ontstaat de mogelijkheid om vergelijkingsproeven uit te voeren.

Bassinvijvers
De in de buitenomgeving opgestelde bassinvijvers (6) kunnen we inzetten op het gebied van aquatisch onderzoek. De benodigde energie betrekken we uit de warmte en koude opslag installatie. De temperatuur van de zes vijverbassins zijn individueel regelbaar en kunnen het gehele jaar ingezet worden. In deze bassins kunnen verschillende waterplanten gekweekt worden op verschillende waterige reststromen.

Geschikte proeflocatie
Doordat de ca. 1200 hectare test- en demonstratieruimte opgebouwd is met deze aaneengeschakelde onderzoekmodules doet zich de unieke mogelijkheid voor om deze breed of modulegewijs in te zetten in zowel grote als kleine projectstudies op het gebied van bijvoorbeeld smart grid concepten en toepassingen passend in de circulaire economie.

Interesse?
Heeft u interesse om met ons de ontwikkeling van uw technologie verder te brengen en te testen onder praktijkomstandigheden, neem dan contact op met Sjaak van Brugge, tel.: 0317-481035.