Terug naar de vorige pagina

Energetic Algae

Invalid URL for PDF Viewer

In dit project neemt ACRRES deel aan een netwerk van algenpilots in Noordwest Europa. Wat betreft microalgen is gewerkt aan een benchmark voor installaties; één van deze algeninstallaties is te vinden op het ACRRES-terrein. In 2014 is een rapport gemaakt over de binnen dit project ontwikkelde modellen voor microalgenkweek (open vijver, buis-en vlakke plaatreactor) en de verwerkingsmogelijkheden in bioethanol, biogas en biodiesel. Tevens heeft ACRRES een macroalgen (zeewieren) model opgeleverd met bijbehorend rapport. Deze modellen zijn ook een discussietool om via analyses de kweek te verbeteren. Naast berekeningen is er tevens een omgevings-, c.q. marktanalyse uitgevoerd voor algenproducten in Noordwest Europa.

Lees meer: www.enalgae.eu

Voor meer informatie neem contact op met Chris de Visser, tel.: 0320-291692.