Terug naar de vorige pagina

Effect flashen van licht en optimale lichtspectrum op algengroei

Invalid URL for PDF Viewer

Bij productie van algen op LED licht is het energieverbruik een belangrijke aandachtspunt. Een mogelijkheid om deze te beperken is door te flashen: het supersnel knipperen met hoge frequenties (> 1 kHz). Hierbij wordt het aanbod en verwerking van licht door het fotosynthese systeem van de algen beter op elkaar afgestemd en kan mogelijk met minder licht eenzelfde opbrengst worden bereikt. Het onderzoek wordt uitgevoerd in kleine 1 liter reactoren, waarbij o.a. de lichtintensiteit, duty cycle (deel van de tijd dat het licht aanstaat) en flashfrequentie kan worden gevarieerd. Naast flashen wordt met dezelfde reactoren ook gekeken naar het effect van lichtspectrum (aandeel rood en blauw licht) op de groei van de algen en gehalte aan bepaalde pigmenten, waaronder astaxanthine.

Voor meer informatie neem contact op met Wim van Dijk, tel.: 0320-291543 of wim.vandijk@wur.nl