Terug naar de vorige pagina

Circulaire economie

Invalid URL for PDF Viewer

Een circulaire economie houdt in dat mensen aangezet worden tot het maximaal hergebruiken van materialen, energie, afval, nutriënten en water. Om een circulaire economie te bewerkstelligen zijn nieuwe technieken nodig, evenals nieuwe ontwerpen, nieuwe business modellen en multidisciplinair denken. Binnen de circulaire economie speelt het biologische kringloopdenken (bio based economy) een belangrijke rol.

Wat doen wij?
Samen met bedrijven onderzoeken en testen wij de nieuwste innovaties die bijdragen aan het sluiten van kringlopen van energie en nutriënten. Op onze testlocatie in Lelystad staat een proefopstelling voor het sluiten van deze kringlopen: er is een vergister, algenvijver en een bio-ethanolfabriek gekoppeld aan een landbouwbedrijf. Het landbouwbedrijf levert mest en voerresten voor de vergister, terwijl het digestaat weer terug gaat als meststof voor het land. De warmte en CO2 die vrijkomt bij de verbranding van het biogas wordt gebruikt voor de kweek van microalgen en de ethanolfabriek. De praktische – en economische haalbaarheid, evenals duurzaamheidsaspecten, worden meegenomen en onderzocht bij alle activiteiten die we op dit vlak doen.

Voorbeelden
Wij werken aan een concept voor het zuiveren van afvalwater met microalgen en andere aquatische teelten. Deze nieuwe manier van afvalwaterzuivering leidt ertoe dat een groot deel van de nutriënten teruggewonnen en nuttig hergebruikt kunnen worden, iets wat met de huidige technieken niet mogelijk is. Ook zijn we betrokken bij een project waarin het sluiten van voedselkringlopen in steden centraal staat.

Samenwerking
Breng een multidisciplinaire team van technisch geschoolde onderzoekers en mensen met kennis van de landbouwpraktijk samen op een locatie met allerlei faciliteiten (veel testmogelijkheden in de vorm van vergisters, algenvijvers en een bio-ethanolfabriek) en je krijgt een broedplaats voor innovaties waar bedrijven hun voordeel mee kunnen doen.

Interesse?
Bent u geïnteresseerd om samen met ons ideeën voor het sluiten van kringlopen verder te ontwikkelen, neem dan contact op met Rommie van der Weide, tel.: 0320-291631 of met Wim van Dijk, tel.: 0320-291543.