Terug naar de vorige pagina

Cellular Smart Grid Platform (CSGriP)

Invalid URL for PDF Viewer

Door middel van het CSGriP worden off-grid-energienetwerken aan elkaar en aan het reguliere energienet gekoppeld. Centraal staat de accu, ontwikkelt in Sustainable Off-grid Power Station for Rural Applications (SORPA).

 

 Meer weten over SOPRA? Klik hier.

Een opzichzelfstaand energienetwerk als SOPRA wordt een cel genoemd. Het koppelen van zulke cellen biedt een aantal voordelen. Als een cel te weinig elektriciteit heeft, kan die energie gebruiken van een andere cel. En als het aantal gebruikers te groot wordt voor één cel, kan er simpelweg een extra cel worden aangesloten.

In tegenstelling tot SORPA is CSGriP ook geschikt voor dichtbevolkte gebieden. Daar kan een cel worden aangesloten op het reguliere elektriciteitsnet. Dat komt bijvoorbeeld van pas wanneer de stroomvoorziening onbetrouwbaar is. Als de elektriciteit in een gebied uitvalt, functioneert CSGriP op zichzelf. Bij ACRRES wordt de accu gekoppeld aan de bio-WKK, zon pv en kleinschalige wind. Via deze test zal het concept van SCGRIP zich in praktijk bewijzen. Partners zijn Alliander, Avans Hogeschool, Bredenoord Aggregaten, DNV GL  TU Delft en Alfen.

Meer informatie bij Andrea.Terbijhe@wur.nl , 0320-291532 of Marcel.vanderVoort@wur.nl, 0320-291312