Terug naar de vorige pagina

Bioplastics PHA

Invalid URL for PDF Viewer

PHA’s zijn bioplastics die door middel van fermentatie worden geproduceerd. ACRRES bekijkt samen met FBR (ook onderdeel van Wageningen UR) en industriële partners welke reststromen als grondstof voor PHA productie kunnen worden gebruikt. De focus ligt op vetzuren, en dan zowel op het verzuren van reststromen zoals rioolslib en plantaardig materiaal, als op het rechtstreeks gebruik van vetzuren uit andere bronnen.

Voor meer informatie neem contact op met Maarten Kootstra, tel.: 0320-291302.