Terug naar de vorige pagina

Aquatische biomassa

Invalid URL for PDF Viewer

Aquatische biomassa
Met aquatische biomassa wordt alle plantaardig of dierlijk materiaal dat zich in water heeft gevormd bedoeld, bijvoorbeeld algen en wieren. Aquatische biomassa heeft als grote voordeel dat deze vorm van biomassa hernieuwbaar is. Algen, waterplanten en aquatische ongewervelden (zoals wormen, insecten en rotiferen) kunnen worden gekweekt op reststromen. Een voorbeeld van een reststroom is de dunne fractie van digestaat dat vrijkomt na de productie van biogas of verschillende soorten proceswater uit de voedingsmiddelensector. De nog waardevolle nutriënten uit dit water worden door deze technieken omgezet in hoogwaardiger componenten in de gekweekte aquatische biomassa zoals eiwitten, vetten en functional ingredients (bijv. antioxidanten en kleurstoffen). Deze kunnen (al dan niet na bioraffinage) vervolgens toegepast worden als bijvoorbeeld duurzaam (huis)diervoeder of voedingsingrediënt.

Wat doen wij?
Wij werken binnen verschillende projecten samen met algenproducenten, technologieproducenten, afnemers van aquatische biomassa of bedrijven die reststromen hebben in de agrofoodsector om hun productiemethoden winstgevender en duurzamer te kunnen maken. Zo realiseren wij dat laagwaardige componenten omgezet worden in waardevolle grondstoffen.

Voorbeelden
ACRRES neemt bijvoorbeeld deel aan een netwerk van algenpilots in Noordwest Europa, waarbij o.a. gewerkt wordt aan modellen voor algenkweek (openvijver, buisreactoren en vlakplaat) en aan verwerkingsmogelijkheden in bioethanol, biogas en biodiesel. Ook werken we aan de productie van meervoudig onverzadigde vetzuren uit algen. Onderdeel van een project is de sociaal-maatschappelijke inbedding van grootschalige algenproductie, bijvoorbeeld via verkenning van maatschappelijke acceptatie en uitvoering van LCA’s (levenscyclusanalyses). Verder onderzoeken we bijvoorbeeld of de
inundatie van land meer economisch rendabel gemaakt kan worden door algenteelt.

Samenwerking
Voor het onderzoek aan algen beschikken wij over zowel raceway vijvers en kweeksystemen tot meerdere kubieke meters als snelle tests en kweekreactoren op literschaal waarin procesparameters volledig gecontroleerd kunnen worden. Ook beschikken wij over veel praktijkervaring, een hands-on mentaliteit en enthousiasme. Een unieke en ideale combinatie voor baanbrekend onderzoek.

Interesse?
Beschikt uw bedrijf over waterige reststromen die mogelijk geschikt zijn of heeft u interesse in de kweek van aquatische biomassa of de verwerking en het gebruik ervan? Neem dan contact op met Rommie van der Weide, tel.: 0320-291631.