Terug naar de vorige pagina

Alternatieve eiwitproductie algen, insecten en wormen

Invalid URL for PDF Viewer

Middels literatuuronderzoek, gesprekken met stakeholders en bijdragen aan symposia wordt het perspectief van de kweek van algen, insecten en wormen als een alternatieve eiwitbron en veevoeradditief duidelijk en de noodzaak en belangstelling voor vervolgonderzoek in kaart gebracht. Gewerkt wordt aan allianties en projecten om dit gezamenlijk op te pakken.

Voor meer informatie neem contact op met Rommie van der Weide, tel.: 0320-291631 en Hellen Elissen, tel.: 0320-291223.