Terug naar de vorige pagina

Algenteelt op geïnundeerd land

Invalid URL for PDF Viewer

In samenwerking met een drietal pootaardappeltelers wordt getest of de techniek van de inundatie van land meer economisch rendabel gemaakt kan worden door algenteelt. De telers zetten hun land in de zomermaanden onder water om bodemziekten te bestrijden. Daardoor kunnen ze geen gewas telen. Algenteelt gedurende deze maanden is mogelijk een optie. Dit wordt verkend via het aanenten met algen en aanvullende bemesting.

Voor meer informatie neem contact op met Rommie van der Weide, tel.: 0320-291631.