Terug naar de vorige pagina

Algenteelt op digestaat

Invalid URL for PDF Viewer

Digestaat bevat veel nutriënten en kan een potentiële voedingsbron voor algen zijn. Hierdoor kan op kunstmest worden bespaard. Eerste labproeven (met o.a. runder- en kippenmestdigestaat) hebben laten zien dat algen willen groeien op digestaat mits voldoende verdund toegediend. De kleur en de organische stof die in het digestaat zit zijn daarbij wel een punt van aandacht. Een praktijktest in de algenvijver van ACRRES met dunne fractie van digestaat van de ACRRES-vergister heeft laten zien dat de organische stof wordt mee-geoogst bij de oogst van de algen. Indien de algen worden gebruikt voor veevoer, is dat niet toegestaan. Daarom wordt nog verder gekeken naar voorbehandelingsmethoden om een product te krijgen dat helderder is en vrij is van organische stof.

Voor meer informatie neem contact op met Rommie van der Weide, tel.: 0320-291631 en Wim van Dijk, tel. 0320-291543.