Terug naar de vorige pagina

Algenproductie

Invalid URL for PDF Viewer

In dit project worden kengetallen verzameld over de productie en verwerking van algen. Innovaties in de oogsttechniek, belichting en verwerking worden getest. De productie van algen wordt gevolgd in open vijvers en in een open LED-bassin. Belangrijke aandachtspunten hierbij zijn beheersing van grazers en vermindering van het energieverbruik. Bij de oogst wordt vooral gekeken naar de mogelijkheden om de algen te oogsten met behulp van Dissolved Air Flotation (DAF) i.c.m. vlokmiddelen als alternatief voor centrifugeren om zodoende het energieverbruik omlaag te brengen. In 2016 staan testen gepland met ozon als vlokmiddel. Het gebruik van reststromen zoals bewerkt digestaat wordt verder verbeterd.

Voor meer informatie neem contact op met Rommie van der Weide, tel.: 0320-291631 en Wim van Dijk, tel. 0320-291543.