Terug naar de vorige pagina

AGREE

Invalid URL for PDF Viewer

Dit project is een EU-project (EU FP7) en binnen het project is samen met Europese partners een Europese innovatieagenda vormgegeven over energie efficiency in de land- en tuinbouw. Specifiek voor Nederland zijn voor de sectoren glastuinbouw, veehouderij en akkerbouw het energieverbruik in de belangrijkste teelten/diertypen bepaald. Op basis hiervan zijn energiebesparende maatregelen bepaald en berekend. Daarnaast is specifiek voor Nederland een stakeholderanalyse en een innovatie-agenda opgesteld.

Voor meer informatie neem contact op met Chris de Visser, tel.: 0320-291692.