Advisory board

Andries Greiner (voorzitter)

Andries Greiner is zijn loopbaan in het onderwijs begonnen. Hij werkte als leraar Nederlands/directeur aan scholen in Den Haag, Vlaardingen en Maassluis. In 1984 werd hij directeur van de Stichting IVIO in Lelystad. In 2003 werd hij gedeputeerde economische zaken van de Provincie Flevoland en stond hij aan de wieg van ACRRES. Momenteel is hij o.a. voorzitter van de Raad van Commissarissen van de Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland en van Stichting MKB Doorstart. Ook is hij voorzitter van Genootschap Flevo, van de Benoemingsadviescommissie VUvereniging en redacteur van de AO-reeks.

Prof. Dr. Ir. Rudy Rabbinge

Rudy Rabbinge promoveerde in landbouw- en milieukunde na een studie landbouwkunde. In 1985 werd hij benoemd tot hoogleraar in de gewasecologie. Hij volgde de Wit op als hoogleraar in de Productie Ecologie in 1988. Later werd hij benoemd tot universiteitshoogleraar. In 2011 ging hij met emeritaat. Namens de Partij van de Arbeid was hij van 1999 tot 2007 lid van de Eerste Kamer. In de Eerste Kamer hield Rabbinge zich bezig met Landbouw, Financiën en Ontwikkelingssamenwerking. Hij was voorzitter van de vaste commissie voor Ontwikkelingssamenwerking en secretaris van de PvdA-fractie. Rabbinge was mede lid van Taskforce Biodiversiteit en Natuurlijke Hulpbronnen. Deze taskforce was bedoeld om het kabinet suggesties te doen voor het behoud en duurzaam gebruik van biodiversiteit op de langere termijn.

Drs. Monica Milz

Monica Milz is voorzitter van de Green Deal Board. Tot 2010 is zij directeur communicatie bij de Rabobank groep geweest, daarvoor was zij directeur MKB Rabobank Nederland. Als nevenfuncties is zij commissaris bij ConQuaestor en commissaris (vice-voorzitter) bij het Amsterdam Institute of Finance. Daarnaast is zij lid Raad van Toezicht bij de HvA en de UvA, commissaris bij Schretlen & Co, lid Raad van Advies bij de Nederlandse Maatschappij voor Nijverheid en Handel en bestuurslid bij de Duits-Nederlandse Handelskamer.

Aike Maarsingh

Aike Maarsingh heeft een akkerbouwbedrijf in Stadskanaal en is actief in de gemeenteraad van Stadskanaal. In het verleden was hij bij LTO voorman voor de akkerbouw. Momenteel is hij lid van de Raad van Beheer bij coöperatie Royal Cosun en de Biogas Branche Organisatie.

Ing. Hans van den Boom

Hans van den Boom is relatiemanager Innovatie F&A en Duurzame Energie bij Rabobank Nederland. Daarvoor was hij sectormanager Duurzame Energie. Hans is de schrijver van een aantal themaberichten  over zonne-energie, biogas, windenergie en geothermie. Daarnaast hebben de circulaire (biobased) economie en innovatieve bedrijven binnen de agrifood sector zijn belangstelling.

Dr. ir. Rien Komen

Rien Komen is directeur van hogeschool Windesheim Flevoland. Windesheim is net als ACRRES sterk praktijkgericht en heeft veel aandacht voor het regionale netwerk van bedrijfsleven en overheden. Rien Komen is cum laude afgestudeerd als agrarisch econoom bij Wageningen University and Research. Daarna is hij werkzaam geweest bij Hogeschool Van Hall Larenstein en Wageningen University and Research.

Drs. Marieke van der Werf

Marieke van der Werf is directeur/partner bij Dröge & van Drimmelen en directeur van Groen Gas Nederland. Daarvoor was zij actief binnen het CDA als lid van de CDA-fractie in de Tweede Kamer en eerder politiek actief op lokaal niveau in haar woonplaats Amsterdam. Voor haar Kamerlidmaatschap was zij werkzaam als programmamanager Natuur- en Milieueducatie bij het voormalige Agentschap NL, de huidige RVO, en tevens als eigenaar van een communicatieadviesbureau gespecialiseerd in duurzaamheid.