Advisory board

Andries Greiner (voorzitter)

Andries Greiner heeft als voormalig gedeputeerde van de Provincie Flevoland aan de wieg van ACRRES gestaan. Momenteel is hij Voorzitter van VU Connected, afdeling Flevoland, Voorzitter van de Sociaal-Economische Raad Flevoland en Voorzitter van het Technocentrum Flevoland en Voorzitten van Het Genootschap Flevo. De nevenfuncties staan hieronder genoemd:

– Voorzitter van de Raad van Advies van de Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid en Handel

– Voorzitter BOEM, VNO-NCW MIdden

– Editor-in-chief bij AO-publishers

Prof. Dr. Ir. Rudy Rabbinge

Rudy Rabbinge promoveerde in landbouw- en milieukunde, na een studie landbouwkunde. In 1985 werd hij benoemd als hoogleraar in de gewasecologie. Hij volgde de Wit op als hoogleraar in de Productie Ecologie in 1988. Later werd hij benoemd als universiteitshoogleraar. In november 2011 ging hij met emeritaat. Namens de Partij van de Arbeid was hij van 1999 tot 2007 lid van de Eerste Kamer. In de Eerste Kamer hield Rabbinge zich bezig met Landbouw, Financiën en Ontwikkelingssamenwerking. Hij was voorzitter van de vaste commissie voor Ontwikkelingssamenwerking en secretaris van de PvdA-fractie. Rabbinge is mede lid van Taskforce Biodiversiteit en Natuurlijke Hulpbronnen. Deze taskforce is bedoeld om het kabinet suggesties te doen voor het behoud en duurzaam gebruik van biodiversiteit op de langere termijn.

Drs. Monica Milz

Monica Milz is tot 2010 directeur   communicatie bij de Rabobank groep geweest, daarvoor was zij directeur MKB Rabobank Nederland. Als nevenfuncties is zij Commissaris ConQuaestor en Commissaris (vice-voorzitter) Amsterdam Institute of Finance. Daarnaast is zij Lid Raad van Toezicht HvA en UvA, Commissaris Schretlen & Co, Lid Raad van Advies Nederlandse Maatschappij voor Nijverheid en Handel en Bestuurslid Duits-Nederlandse Handelskamer.

Aike Maarsingh

Aike Maarsingh heeft een akkerbouwbedrijf in Stadskanaal en actief in de gemeenteraad van Stadskanaal. In het veerleden was hij LTO voorman voor de akkerbouw. Momenteel is hij lid van de Raad van Beheer Coop. Royal Cosun, Voorzitter Biogas Branche Organisatie en voorzitter Stichting proefbedrijven Noord. Akkerbouw, S.P.N.A.

Ing. Hans van den Boom

Relatiemanager Innovatie F&A en Duurzame Energie bij de Rabobank Nederland. Daarvoor was hij sectormanager Duurzame Energie. Hans is de schrijver van een aantal blogs over zonne-energie, biogas, windenergie en geothermie. Daarnaast heeft de circulaire economie zijn belangstelling.

Dr. ir. Rien Komen

Rien Komen is directeur van Windesheim Flevoland. Windesheim is net als ACRRES sterk praktijkgericht. Rien Komen is cum laude afgestudeerd als agrarisch econoom bij Wageningen UR

Drs. Marieke (M.C.I.) van de Werf

Marieke van de Werf is tweede kamer fractie lid CDA en eerder politiek actief op lokaal niveau in haar woonplaats Amsterdam. Voor haar Kamerlidmaatschap was zij werkzaam als Programmamanager Natuur- en Milieueducatie bij het Agentschap NL en tevens als eigenaar van een communicatieadviesbureau gespecialiseerd in duurzaamheid.